„PORADNIA KONSULTACYJNO-PROFILAKTYCZNA STOWARZYSZENIA MONAR”

MONAR Bydgoszcz

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Świetlica Środowiskowa "Nasz Kącik"

Świetlica środowiskowa "Nasz Kącik"

Historia

Świetlica Nasz Kącik działa od 2006 roku. Od początku działalności jej celem jest stworzenie stałej oferty profilaktycznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, tak by wspierać lokalną społeczność w procesie wychowania. Pierwszym przedsięwzięciem było zorganizowanie półkolonii letnich dla dzieci latem 2006 roku. Stopniowo poszerzamy ofertę, obejmując nią jednocześnie coraz większą ilość dzieci. Od czterech lat działanie świetlicy wspiera Krajowe Biuro ds. Zapobiegania Narkomanii oraz Urząd Miasta Bydgoszcz.  Przez cały okres działalności aktywnie współdziałają z placówką wolontariusze – studenci UKW i KPSW głównie kierunków pedagogicznych.

Oferta

Podopieczni świetlicy biorą udział w szerokiej gamie zajęć profilaktycznych, integracyjnych, warsztatach rozwijających umiejętności szkolne i społeczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się też zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, teatralne, sportowe i komputerowe. Każdy uczestnik może także liczyć na pomoc przy rozwiązaniu własnych problemów zarówno szkolnych, jak i związanych z relacjami koleżeńskimi czy rodzinnymi.  Dzięki współpracy z Urzędem Miasta od dwóch lat świetlica prowadzi dożywianie, a także organizuje szereg atrakcyjnych zajęć, takich jak wyjścia do kina, czy na basen.

Wolontariusze i darczyńcy.

W naszej pracy ważny jest czas poświęcany dzieciom, troska i ciekawe organizowanie czasu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Z nieocenioną pomocą przychodzą tu wolontariusze, których zaangażowanie umożliwia każdemu dziecku poczuć się w świetlicy jak w drugim domu. Także firmy i instytucje takie jak bydgoski Family Park, Jura Park w Solcu Kujawskim, basen Astoria, Jutrzenka, Myślecinek i wiele innych wspierają działania świetlicy przyczyniając się do realizacji nadrzędnego celu jakim jest dobro i radość dziecka.

Podopieczni

W świetlicy miejsce znajdą zarówno dzieci mające zaległości lub inne problemy szkolne czy interpersonalne, poszukujące możliwości ciekawego spędzania czasu w gronie rówieśników, wybitnie uzdolnione, które chcą realizować swoje zainteresowania  w ramach zajęć proponowanych przez placówkę, jak i te które z różnych względów nie są objęte nadzorem wychowawczym w czasie wolnym.

 

 

 

Pomagają nam

Miasto Bydgoszcz

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego